De melding van overlijden

Wanneer een familielid of een vriend is overleden, kunt u direct contact opnemen met Arabesque uitvaartverzorging via telefoonnummer 038 – 46 00 749. Dit nummer is vierentwintig uur per dag bereikbaar.

Aan de telefoon zullen een aantal vragen worden gesteld, zodat duidelijk wordt waar en onder welke omstandigheden het overlijden heeft plaats gehad. Zo kan met u worden afgestemd welke zorg van Arabesque uitvaartverzorging het best aansluit bij de situatie.

Echter, pas als het overlijden officieel is vastgesteld door een arts, mag het lichaam vervoerd en eventueel gewassen of gekleed worden. In Nederland is het zo geregeld dat alleen een arts het overlijden mag vaststellen. In een ziekenhuis of verpleeghuis wordt een arts gewaarschuwd, maar wanneer iemand thuis is overleden zult u als nabestaande eerst zelf een arts moeten waarschuwen.

Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts.

In de avond en nacht en op feestdagen belt u in veel plaatsen het telefoonnummer van de huisartsenpost.
In Zwolle is dat 0900 – 333 63 33.