Teksten voor dankbetuigingen

 1. Dank u dat u er was voor mijn lieve man, onze vader en opa

  Voor- en achternaam

  Dank u dat u er was voor ons …

  met welgemeende woorden
  door de stilte die u liet vallen
  met prachtige bloemen
  met een arm om ons heen
  met een lieve kaart
  door er te zijn …..

  We voelen ons er door getroost en het heeft het afscheid van Voor- en achternaam
  uniek gemaakt.


 2. Wat was het fijn om te ervaren dat u onze moeder, oma en
  overgrootmoeder een warm hart toedroeg.

  Voor- en achternaam

  Uw aanwezigheid bij het afscheid, de blijken van medeleven
  in de vorm van kaarten, bloemen, telefoontjes en bezoeken,
  hebben ons heel veel steun gegeven.
  Het verdriet blijft, maar uw steun heeft ons bijzonder
  geholpen. Heel hartelijk dank daarvoor.


 3. Diep geschokt door het overlijden van

  Voor- en achternaam

  hebben wij zó veel liefde, warmte en steun ervaren van ieder om ons
  heen, dat het ons helpt om verder te gaan.
  Daarvoor onze dank.
  In de geest van

  Voor- en achternaam

  slaan wij de hand aan de ploeg, het oog gericht
  op de toekomst, hoe moeilijk dat ook is.


 4. (dag datum) overleed onze pa, opa en opa

  Voor- en achternaam

  Op (dag datum) hebben wij afscheid van hem genomen
  tijdens een dienst in de Adventskerk en hem daarna begraven bij zijn
  vrouw, waar hij zo naar verlangde om mee verenigd te worden.
  Uw aanwezigheid, uw kaarten, bloemen en telefoontjes hebben ons
  gesteund en geholpen om het verdriet een klein beetje te verlichten.
  Heel hartelijk dank daarvoor.


 5. Op (dag datum) overleed mijn lieve vrouw, onze lieve
  moeder en oma

  Voor- en achternaam

  Uw aanwezigheid bij de dankdienst in de Jeruzalemkerk, in
  de aula van het crematorium, de kaarten en telefoontjes die
  we van u mochten ontvangen hebben ons gesteund en helpen
  ons om verder te gaan.
  Heel hartelijk dank daarvoor.


 6. Hartelijk dank voor alle steunbetuigingen die wij mochten
  ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van onze
  moeder

  Voor- en achternaam

  De persoonlijke bezoeken, uw kaarten, telefoontjes en uw
  aanwezigheid bij de plechtigheid in crematorium Kranenburg
  te Zwolle hebben ons bijzonder gesteund.
  Wat is het goed om te ervaren, dat in de periode waarin we
  onze moes uit handen moesten geven, anderen ons de hand
  reikten en ons ondersteunden.


 7. Na het overlijden van mijn lieve man, onze geweldige vader, opa
  en overgrootvader

  Voor- en achternaam

  hebben wij heel veel reacties mogen ontvangen in verschillende
  vormen.
  Goede woorden, kaarten, telefoontjes en uw aanwezigheid bij het
  afscheid hebben ons erg goed gedaan. Uw betrokkenheid troost
  ons en helpt ons om verder te gaan.
  Heel hartelijk dank.


 8. Op (dag datum) overleed onze lieve, zorgzame moeder en oma

  Voor- en achternaam

  Uw aanwezigheid in de afscheidsdienst en bij de begrafenis,
  en ook uw reacties in de vorm van kaarten en telefoontjes
  hebben ons heel goed gedaan.
  Onze hartelijke dank daarvoor.


 9. Hierbij bedanken wij u voor uw blijken van medeleven, in welke vorm
  dan ook, na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader
  en opa

  Voor- en achternaam

  Dit was voor ons een grote steun en zal een dankbare herinnering
  blijven.


 10. Hartelijk dank voor alle steunbetuigingen die wij van u
  mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve
  broer, zwager en oom

  Voor- en achternaam

  De persoonlijke bezoeken, uw kaarten, telefoontjes en
  uw aanwezigheid bij de afscheidsdienst in de Adventskerk
  hebben ons bijzonder gesteund.
  Een extra woord van dank aan allen, die persoonlijk of
  beroepsmatig tijdens dat laatste moeilijke jaar Voor- en achternaam met
  zorg, aandacht en liefde hebben omringd.


 11. Op 17 april 2007 is ingeslapen onze lieve

  Voor- en achternaam

  Na de dankdienst voor haar leven in de Evangelisch-Lutherse kerk,
  hebben we in crematorium Kranenburg afscheid van haar genomen.
  Uw uitingen van meeleven, in welke vorm dan ook, en de grote
  belangstelling in de kerk hebben diepe indruk op ons gemaakt.
  Dit zal ons zeker helpen bij het vinden van een nieuwe balans in
  ons leven.
  Heel hartelijk dank.


 12. Mijn unieke man,
  onze onvergetelijke vader,
  de leukste opa van de hele wereld,
  missen wij enorm.
  Maar dankzij jullie meeleven door middel
  van kaartjes, telefoontjes en lieve woorden
  voelen wij ons getroost.
  Wij willen jullie hiervoor bedanken.


 13. Op (dag datum) overleed onze grote troef

  Voor- en achternaam

  Na de Liturgieviering ten uitvaart in de Parochiekerk van de
  H. Jozef hebben wij zijn lichaam begraven op de Rooms
  Katholieke begraafplaats te Zwolle.

  Uw reacties in de vorm van bloemen, kaarten, telefoontjes
  en persoonlijke bezoeken waren hartverwarmend.
  Het besef dat hij ook in uw leven een belangrijke plaats
  innam troost ons.
  Heel hartelijk dank.


 14. Voor uw warme belangstelling die wij hebben ervaren
  door uw aanwezigheid bij de crematieplechtigheid, de
  kaarten en bloemen die wij mochten ontvangen na het
  overlijden van onze lieve vader en schoonvader

  Voor- en achternaam

  bedanken wij u hartelijk.


 15. Bedankt voor
  ieder woord
  en elk gebaar
  het meeleven
  de bloemen
  het er zijn
  de brieven en kaarten
  de telefoontjes en bezoekjes
  en daarmee de welkome steun
  na het op (dag datum) overlijden van


 16. Na het overlijden van mijn lieve man

  Voor- en achternaam

  heb ik heel veel reacties mogen ontvangen.
  Uw aanwezigheid bij de plechtigheid, uw troostende woorden,
  de prachtige kaarten, mooie bloemen, onverwachte bezoeken
  en de lieve telefoontjes hielpen en helpen mij om een manier
  te vinden om zonder Voor- en achternaam verder te gaan.
  Heel hartelijk dank daarvoor.


 17. Goede woorden, mooie liederen, troostende kaarten, prachtige bloemen deden recht aan het leven van mijn lieve man, onze
  zorgzame vader en schoonvader, onze onvergetelijke

  Voor- en achternaam

  Het doet ons beseffen dat hij ook in uw leven een
  belangrijke plaats innam.
  Heel hartelijk dank daarvoor.


 18. Hartelijk dank voor het meeleven tijdens de ziekte
  en na het overlijden van onze lieve moeder,
  schoonmoeder en oma

  Voor- en achternaam

  Uw aanwezigheid in de kerk en op de begraafplaats,
  uw kaarten, brieven, telefoontjes en bloemen doen
  ons beseffen dat zij ook in uw leven een belangrijke
  plaats innam.
  Die gedachte steunt en troost ons. Het helpt ons
  om zonder haar verder te gaan.


 19. Op (dag datum) overleed in alle rust, mijn innig geliefde
  vrouw, onze zorgzame moeder en lieve oma

  Voor- en achternaam

  Na een afscheidsdienst in de Adventskerk hebben wij
  haar lichaam begraven op begraafplaats Kranenburg
  te Zwolle.

  Uw reacties waren overweldigend. Het heeft ons doen
  ervaren dat God soms mensen gebruikt om er voor
  anderen te zijn. Uw bezoeken, de kaarten, telefoontjes,
  bloemen, uw aanwezigheid bij de dienst en op de begraafplaats
  hebben ons gesteund.

  Het doet ons beseffen welk een belangrijke plaats zij
  ook in uw leven innam. Dat troost ons.
  Heel hartelijk dank daarvoor.