De notaris

Het is verstandig om kort na het overlijden van een dierbaar familielid of een goede vriend ook een bezoek te brengen aan een notaris. Die weet wat rechten en plichten zijn en zal duidelijkheid scheppen in een situatie die niemand dagelijks mee maakt. Een notaris geeft aan welke stappen er ondernomen moeten worden. Vaak is een bezoek aan een notaris zelfs noodzakelijk, omdat die een verklaring van erfrecht opstelt Daarmee kan bijvoorbeeld een geblokkeerde bankrekeningen worden gedeblokkeerd. Omdat over iedere erfenis in beginsel belasting is verschuldigd, dient er in de meeste gevallen aangifte voor het recht van successie te worden gedaan bij de Belastingdienst . De hulp van een notaris hierbij kan belasting besparen en problemen voorkomen.

Al bij leven kunnen bij een notaris diverse maatregelen worden genomen die van invloed zijn op de afwikkeling van een nalatenschap. Denk daarbij aan het laten opstellen van een testament, een samenlevingsovereenkomst, huwelijksvoorwaarden, partnerschap-voorwaarden, een schenkingsakte of het voorzien in de bedrijfsopvolging. Uw notaris kan u hier meer over vertellen. Het Notarieel is het notariskantoor van mr. Dick Timmerman en mr. Peter Fijn dat u hierbij graag van dienst is. Het Notarieel is op diverse rechtsgebieden gespecialiseerd.
Kandidaat-notarissen mr. Tiny van der Veen-Hamstra en mr. Martijn de Jong zijn gespecialiseerd in het personen- en familierecht en het erfrecht. Indien gewenst legt Arabesque het eerste contact voor u met dit notariskantoor. Mevrouw Van der Veen en de heer De Jong zullen u vervolgens persoonlijk en professioneel te woord staan bij het doorspreken van uw testament of de afwikkeling van de nalatenschap van de overledene.

www.hetnotarieel.nl