Ton Lans

Goedendag.

Fijn dat u mij de gelegenheid geeft om mij aan u voor te stellen.

Mijn naam is Ton Lans, uw uitvaartverzorger. Wanneer u een beroep doet op de dienstverlening van Arabesque uitvaartverzorging, dan help ik u met het voorbereiden van alle onderdelen van de uitvaart.

Ik ben geboren op 20 december 1960 in Zwolle.

In Zwolle heb ik orgel gestudeerd aan het conservatorium. Na mijn opleiding daar te hebben afgerond (1984 Docerend Musicus Kerkorgel en 1985 Praktijkdiploma Kerkelijk Orgelspel) heb ik gewerkt als dirigent bij diverse koren en ik gaf thuis piano- en orgellessen. Verder was ik organist in verschillende kerken en speelde daar de zondagse diensten, maar ook de rouw- en trouwdiensten.

Toen mijn vader in 1985 stopte als organist bij de Zwolse Begrafenis Vereniging heb ik die taak van hem overgenomen. Dat betekende dat ik bij veel rouwplechtigheden voor de muzikale omlijsting zorgde. Dat kon zijn in een uitvaartcentrum, maar ook in de aula’s van begraafplaatsen of crematoria.

Na een aantal maanden werd ik naast organist ook drager en chauffeur voor de volgauto. In 1992 ontstond er een vacature als uitvaartverzorger en zo trad ik in maart 1992 in dienst als uitvaartverzorger. Een periode waarin ik veel gezien en geleerd heb. Het was ook in die periode dat ik het diploma uitvaartverzorger bij de STIVU heb behaald (17 juni 1993).

Mijn interesse verbreedde zich nadat een fusie werd aangegaan met een grotere uitvaartorganisatie. Dit gaf mij mogelijkheden om ook naar de organisatie van een onderneming te kijken. In 1997 ontstond een vacature voor regiomanager uitvaartzorg in Drenthe. Ik heb daarop gesolliciteerd en werd aangesteld. Tot 2001 heb ik die functie uitgevoerd en heb mij kunnen ontwikkelen als manager.

Een fusie met een andere grote partner bood weer nieuwe mogelijkheden en als gevolg daarvan werd ik in 2001 gevraagd om als regiomanager uitvaartzorg de regio’s Drenthe, Friesland en Groningen aan te sturen. Dat heb ik tot april 2006 gedaan.

Ik heb in de jaren gemerkt dat ik toch meer dienstverlener dan manager ben. Ik onderhoud het liefst zelf het contact met nabestaanden. Ik vind het belangrijk dat mensen die een dierbaar familielid of een goede vriend hebben verloren, in alle rust keuzes kunnen maken over hoe zij het afscheid vorm wensen te geven. Dat kan alleen als er voldoende tijd wordt geboden, voldoende informatie wordt gegeven en voldoende mogelijkheden worden aangedragen om tot juiste keuzes te komen.

Daarom heb ik in april 2006 heel bewust gekozen om Arabesque uitvaartverzorging op te starten. Zo kan ik u vanuit mijn eigen bedrijf helpen juiste keuzes te maken in het emotionele traject na het overlijden van een dierbaar familielid of een goede vriend.

Arabesque uitvaartverzorging helpt u afscheid nemen.