Praktische hulp na een uitvaart

Na de uitvaart kunnen u te maken krijgen met allerlei zaken die geregeld moeten worden, zoals het opzeggen van abonnementen, bankzaken, het overgaan tot verdeling van de nalatenschap en belastingzaken. Kortom teveel om op te noemen. Deze zaken komen allemaal op u terecht en moeten er- even-naast -gebeuren. Naast de diepe emotie en het rouwproces waarin u zich bevindt.

Daarom voor u praktische en informatieve ondersteuning. Wanneer u de uitvaart hebt laten verzorgen door Arabesque uitvaartverzorging, is het mogelijk om gebruik te maken van het NabestaandenLoket.
Nadat u hebt aangegeven hiervan gebruik te willen maken, zal Arabesque uitvaartverzorging een account voor u aanmaken en zo mogelijk de akte van overlijden uploaden. Daarna ontvangt u e-mail bericht met daarin de inlogcode. U kunt het NabestaandenLoket ook rechtstreeks bereiken via DEZE LINK :  

Dit biedt u een overzicht van alle acties die na een overlijden genomen dienen te worden. Op basis van de situatie van uw dierbare wordt de checklist automatisch aangepast. Zo ziet u alleen wat voor ú relevant is.

Elke actie wordt voorzien van uitgebreide informatie die u naar eigen behoefte kunt raadplegen. Daarnaast worden er ook veel zaken automatisch voor u geregeld, zoals het opzeggen van abonnementen, contracten en accounts en een check bij het testamenten register.

Tijdens de voorbereiding op de uitvaart hebt u ook het boekje “Zorgen erna” ontvangen. Dit boekje geeft ook een leidraad bij de afwikkeling van de nalatenschap van een partner óf van een alleenstaande of ongehuwde.

http://www.zorgna.nl/