Uw wensen

Nadat u Arabesque uitvaartverzorging hebt gemeld dat een familielid of goede vriend is overleden, zal een afspraak worden gemaakt voor een gesprek. Tijdens dat gesprek wordt u in de gelegenheid gesteld om uw wensen kenbaar te maken.

 • Het verzorgen, wassen en kleden van de overledene
 • De opbaring
 • De kist
 • Het rouwdrukwerk
 • De advertentie
 • Het rouwvervoer
 • De bloemen
 • De kerkdienst
 • De begrafenis- of crematieplechtigheid
 • De muziek
 • De sprekers
 • De consumpties
 • De tijdstippen van de verschillende onderdelen
 • En wat u verder wenst.

We kunnen met elkaar spreken op een plek waar u dat het liefst wenst. Bij u thuis, in het ziekenhuis, in het verzorgingshuis en evt. ook bij Arabesque uitvaartverzorging.

Door vragen te stellen en goed naar u te luisteren help ik u om de uitvaart in al zijn onderdelen voor te bereiden en vorm te geven. Ik zal u informeren over mogelijkheden én de beperkingen. Voor Arabesque uitvaartverzorging is het een uitdaging om voor elke beperking een goed alternatief te bieden.

Er is heel veel mogelijk… Gelukkig maar.

Echte beperkingen zijn genoemd in de Wet op de Lijkbezorging. Wetgeving is er en daar willen en moeten we ons aan houden.

Andere beperkingen liggen op het gebied van praktische of financiële haalbaarheid. Zij zijn meer van persoonlijke aard, want wat voor de één mogelijk is, kan voor de ander net een brug te ver zijn.

Om u,  voor wat betreft het financiële aspect, te behoeden voor onverwachte consequenties, overhandig ik u een duidelijk overzicht van de gemaakte afspraken en de te verwachten kosten.