Gedichten

 1. Het uur is aangebroken om te gaan
  Ieder van ons volgt zijn eigen weg
  Ik om te sterven, jullie om te leven
  Wat beter is dat weet alleen God
  Plato


 2. Een leven is lang wanneer het ten volle geleefd wordt:
  Het wordt te volle geleefd, wanneer de geest trouw
  Blijft aan het goede dat hij in zich heeft, en de
  Macht over zichzelf niet afstaat.
  Seneca, ep. 93,2


 3. “Per ardua ad astra”.
  (= met de vleugels naar de sterren)


 4. Hoe ver gaat gij de vogelen te boven!
  Lucas 12,24


 5. wat is zo bijzonder
  aan dat ik
  dat het niet
  sterven mag
  en toch verder leeft
  in een ander
  omdat het
  niet sterven
  kan
  Bert Schierbeek


 6. ik
  ik zal
  ik zal je
  ik zal je nooit
  ik zal je nooit vergeten
  ik zal je nooit meer
  ik zal je nooit
  ik zal je
  ik zal nooit
  zal ik je
  meer
  zei je:
  jij
  jij zult
  jij zult wel
  jij zult wel gewoon
  zul jij wel
  gewoon
  verder
  zul jij wel
  leven
  Bert Schierbeek


 7. Toen het avond was geworden
  zei Jezus tegen zijn leerlingen:
  “Laten wij in de boot gaan
  en varen naar de overkant.


 8. Quam ci’to trans’it glo’ria mun’di!
  Hoe snel gaat de wereldse heerlijkheid voorbij!
  Thomas a Kempis


 9. Sub finem
  En nu nog maar alleen
  het lichaam los te laten
  de liefste en de kinderen te laten gaan
  alleen nog maar het sterke licht
  het rode, zuivere van de late zon te zien,
  te volgen – en de eigen weg te gaan.
  Het werd, het was, het is gedaan.
  M. Vasalis


 10. Het lied zwijgt,
  de melodie gaat door.


 11. Als het leven lijden wordt
  komt de dood als een verlossing.


 12. Als ik doodga
  hoop ik dat je erbij bent
  dat ik je aankijk,dat je mij aankijkt
  dat ik je hand voelen kan.
  Dan zal ik rustig doodgaan
  dan hoeft niemand verdrietig te zijn
  dan ben ik gelukkig
  Remco Campert


 13. En toen heeft het geschreven
  Zonder haast en zonder schroom
  Al wat ik in mijn leven
  Nog ooit te schrijven droom
  En telkens als ik even knikte
  dat ik het wist
  liet hij het water beven
  En het was uitgewist ….
  Martinus Nijhof


 14. Vele wateren kunnen de liefde niet blussen
  En rivieren spoelen haar niet weg
  Hooglied 8


 15. vivre sans aimer n’est pas propement vivre
  leven zonder te beminnen kan geen leven genoemd worden
  Molière
  .


 16. De waterlelie
  Ik heb de witte waterlelie lief,
  Daar die zo blank is en zo stil haar kroon
  Uitplooit in het licht.
  Rijzend uit donker-koelen vijvergrond,
  Heeft zij het licht gevonden en ontsloot
  Toen blij het gouden hart.
  Nu rust zij peinzend op het watervlak
  En wenst niet meer ….
  Frederik Van Eeden


 17. Mij spreekt de blomme tale,
  Mij is het kruid beleefd,
  Mij groet het alternale,
  Dat God geschapen heeft!
  Guido Gezelle


 18. Wat is het leven?
  Het is een flits van vuurvliegje in de nacht.
  Het is de adem van een buffel in de winter.
  Het is de schaduw die over het gras rent.
  En oplost in de zonsondergang.
  Isapwo Musika Crowfoot


 19. Ik open ’t raam en laat het najaar binnen,
  Het onuitsprekelijke, het van weleer
  En van altijd. Als ik één ding begeer
  Is het: dit tot het laatste te beminnen.
  J.C. Bloem


 20. Het enige dat oud lijkt is dit ogenblik
  Want het verleden – ik – is jonger, jong.
  De toekomst die mij niet meer toekomt
  Is wonderbaarlijk vers en licht
  En straalt en dampt van jeugd.
  Als in de zomerochtend vroeg de zee.
  M. Vasalis


 21. De drievoudige dood
  Eerst sterven we in het vlees. Onder de grond
  Valt ons lichaam uiteen. ’t Moet in de
  Aarde allengs zich tot de aarde weer ontbinden
  Die zonder teken men niet wedervond.
  Dan streven we in het hart van wie ons minden.
  Lang leefden we daar nog, maar als een wond.
  ’t Geneest, en eindelijk is het weer gezond:
  Ook in het hart zijn wij niet meer te vinden.
  Ten slotte sterven wij in hun herdenken:
  Het derde, laatste, koudste graf sluit dicht.
  Soms, bij een afscheid, blijft nog even wenken
  Een witte hand. Ver weg. Dan uit ’t gezicht.
  Men ziet niet wat achter de wegbocht ligt –
  Zo deinzen we uit hun blinde, lege denken.
  Victor van Vriesland


 22. Zeg: “De engel des doods,
  die boven u wordt aangeteld,
  zal u terugroepen;
  dan zal hij u tot uw Heer terugbrengen.”
  Soera 32,11


 23. Zeg maar aan de vrienden
  Dat mijn grootste ambitie geweest is,
  Een goed mens te zijn…
  Multatuli


 24. Op dat ogenblik
  ging er onzichtbaar iets aan mij voorbij:
  Luisterend met al mijn zinnen hoorde ik
  Mijn vader fluisteren:
  “het is goed met mij”
  Ida Gerhardt


 25. U vraagt naar het uur waarop het zal intreden.
  Zeg: “Kennis daarvan is bij mijn Heer:
  Niemand dan Hij kan u op zijn tijd inlichten.
  Het drukt zwaar in de hemel en op aarde.
  Het zal slechts plotseling over u aanbreken.”
  Soera 7,185


 26. De dagen, onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren,
  En indien we sterk zijn, tachtig jaren;
  Wat daarin onze trots was, is moeite en leed,
  Want het gaat snel voorbij, en wij vliegen heen.
  Psalm 90, 10.


 27. He was my North, my South,
  my East and West,
  my Working week and my Sunday rest,
  My noon, my midnight, my talk, my song;
  I thougt that love would last for ever:
  I was wrong.
  W.H. Auden


 28. Ja, alles gaat, verdwenen ….
  Wat over is gebleven
  Is lief maar onvoldoende
  Om op te leven
  J. Slauerhoff


 29. Doorgrond mij, o God en ken mijn hart,
  toets mij en ken mijn gedachten:
  zie, of bij mij een heiloze weg is,
  en leid mij op de eeuwige weg.
  Psalm 139, 23-24


 30. Alles heeft zijn uur,
  alle dingen onder de
  hemel hebben hun tijd.
  Prediker 3,1.


 31. Maar nu is het tijd om heen te gaan,
  voor mij om te sterven,
  voor u om te leven.
  Wie van ons beiden een beter lot tegemoet gaat,
  weet niemand behalve de godheid zelf..
  Plato, Apalogie van Socrates


 32. Simul justus et peccator
  Maarten Luther


 33. Amarae morti ne tradas me,
  Fac ut moriar digne, clare, dulce.
  (lever mij niet over aan een bittere dood,
  maak dat ik waardig, helder en zacht sterf.)


 34. The greatest service that you
  can render to any man is to extend
  the horizons of his life
  Leon Maclaren


 35. Zij die haar best doet voor de eigen tijd
  leeft voor alle tijden.
  Fr. Schiller


 36. een tuin is er dan er staat
  de groei van vroeger
  groei die komen gaat
  wandelen in een tuin
  is dwalen in een ruim geheugen
  alles heeft herkomst
  verre plekken die herinnerd blijven
  banden met vrienden
  sommigen dood maar hier onsterfelijk
  jaarringen
  de tuin ben jij
  D. Hillenius


 37. Dat één ogenblik kan doven
  Waar een leven niet te lang voor is.
  J.C. Bloem


 38. ’k Voele een traan in mijn ogen
  ontzwellen
  als ik denke: ’t is voorbij.
  Guido Gezelle


 39. Voorbij,
  voorbij,
  o en voorgoed voorbij
  J.C. Bloem


 40. plu’rima mor’tis ima’go
  de dood in vele beelden


 41. De hoge vloed des zomers is vergieden;
  Nog gister wiegden we in zijn diepen schoot,
  Nu proeven wij, bij ‘t ’s morgens buitentreden,
  Ets in de lucht van zaligheid en dood.
  J.C. Bloem


 42. In paradisum decudant te Angeli
  Mogen de engelen u in het paradijs begeleiden


 43. Zoveel soorten van verdriet,
  ik noem ze niet.
  Maar één, het afstand doen en scheiden.
  En niet het snijden doet zo’n pijn,
  Maar het afgesneden zijn.
  M. Vasalis


 44. De hemel zonder sterren
  De hemel zonder maan.


 45. Het leven is wat gebeurt,
  terwijl je andere plannen maakt.
  John Lennon


 46. Dood. Heb geen angst. Talm niet
  voor mijn deur. Kom binnen.
  Lees mijn boeken. In negen van de tien
  Kom je voor. Je bent geen onbekende.
  Hou mij niet voor de gek met kwalen
  waarvan miemand de namen durft te noemen.
  Leg mij niet in een bed tussen kwijlende
  Kinderen die van ouderdom niet weten wat ze
  zeggen.
  Klop mij geen geld uit de zak
  voor nutteloze uren in chique klinieken.
  Veeg je voeten en wees welkom.
  Eddy van Vliet


 47. Ac’ta est fa’bula
  Het spel is afgelopen


 48. ALLEEN
  daar stond ik
  zo alleen
  in duinen
  van een dansend bos
  terwijl ik anders wilde
  Boudewijn Büch


 49. Ad’huc coe’lum vol’vitur
  De hemel draait nog, alles kan nog terechtkomen
  Erasmus


 50. De eenvoudige dingen die ik zo lief had
  verlangde ik om mij heen te hebben
  Het was mijn paradijs en ik was bang
  ze te verliezen
  Ik wist dat dit stukje hemel
  voor mijn verloren zou gaan
  Vrij naar Jaroslav Seifert


 51. Wij hebben in deze wereld niets meegebracht en
  kunnen er ook niets uit meenemen
  Timóteüs


 52. Beladen tuin
  Die draagt het zoet verzamen der vrienden,
  in uw stilte is het goed
  het kostbaar snoer te tellen van hun namen,
  nu nadert wat hun liefde niet vermoedt.
  Stem van Epicurus
  Ida Gerhardt


 53. Finishing touch
  de laatste toets


 54. Hic’ labor ex’tremus,
  Longa’rum
  Haec me’ta via’rum
  Dit is het einde van mij moeten


 55. Want alles wat God ooit begon
  dat rondt Hij af als een gedicht.
  Kijk, in de donkere horizon
  achter de bomen wordt het licht.
  Jan Willem Schulte Nordholt


 56. hef hoog de wijn op deze dag
  het leven zelf betaalt ‘t ‘gelach’
  dan ga ik verder op mijn tocht
  schenk mij nog maar wat edel vocht
  want straks, wanneer mijn hart weer schreit
  dan raak ik het in tranen kwijt
  Toon Hermans


 57. Das Alte St”urt,
  es “andert sich die Zeit
  und neues Leben bi”uht aus den Ruinen
  Het oude stort ineen,
  De tijden veranderen,
  Een nieuw leven ontbloeit
  Uit de bouwvallen
  Schiller


 58. La mort ne surprend pas le sage.
  Il est toujours pre^et ^a partir
  De wijze wordt niet verrast door de dood.
  Hij is altijd er klaar voor om te gaan.
  La Fontaine


 59. Dum spi’ro, spe’ro
  zolang is ademhaal hoop ik,
  zolang er leven is,
  is er hoop
  Gomarus


 60. Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn.
  Jesaja, 43,1


 61. La douleur est un sl`ecle et la mort un moment
  De smart duurt een eeuwigheid, de dood een ogenblik


 62. All’s well that ends well
  Eind goed, al goed
  Shakespaere


 63. Alles in der Welt l”asst sich ertragen,
  nur nicht eine Reihe von sch”onen Tagen.
  Alles kan men in de wereld verdragen,
  behalve een reeks voorspoedige dagen
  Goethe


 64. Ho’mines sumus, non de’i.
  Wij zijn slechts mensen, geen goden
  Petronus


 65. Het duurt veel korter dan je denkt
  ook als je denkt
  het zal wel korter duren dan ik denk
  dan duurt het toch
  nog korter dan je denkt
  Judith Herzberg


 66. Das Auge sieht den Himmel offen
  De blik ziet de hemel geopend
  Schiller


 67. Vanmorgen vloog ze nog
  Zo onbelemmerd en gracieus
  en zo verheven
  zo’n sierlijk wezen
  zij was geschapen om te zweven
  niet om te sterven
  Robert long (de Meeuw “Tsjechov”)


 68. Dis a’liter vi’sum
  de goden hadden een andere mening


 69. Me’dia vi’ta in mor’te su’mus
  Midden in het leven staan wij in de dood
  11e eeuw


 70. Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
  vanwaar zal mijn hulp komen?
  Mijn hulp is van de Here,
  die hemel en aarde gemaakt heeft.
  Psalm 121, 1-2


 71. momento mo’ri
  gedenk te sterven


 72. memen’to semper fi’nis
  gedenk steeds uw einde
  Thomas ‘ Kempis


 73. Memen’to to vi’vere
  Gedenk te leven
  (variant daarop) Mento mori gibt’s genug …
  Goethe


 74. Als een veertje op Gods adem.
  Hildegard van Bingen


 75. Hab sonne im Herzen
  ob’s Stürmt oder schneit
  der Himmel voll Wolken
  die Erde voll Streit
  hab Sonne im Herzen,
  dann komme was mag,
  das leuchtet voll Licht dir
  den dunkelsten tag
  (onbekende dichter 1850)


 76. Eigenlijk geloof ik niets
  en twijfel ik aan alles, zelfs aan U
  Maar soms, wanneer ik denk dat
  Gij waarachtig leeft
  dan denk ik dat Gij liefde zijt en eenzaam
  en dat, in zelfde wanhoop, Gij mij zoekt
  zoals ik U
  Gerard Reve


 77. Wat hebben we voor ons land allemaal gedaan!
  Sommigen van ons zijn gesneuveld;
  Anderen hebben toespraken gehouden.
  Orhan Veli Kanik


 78. Le’vis sit ti’bi ter’ra
  Licht zij u de aarde
  1e eeuw op grafzerken
  nu in de vorm van
  sit tibi terra levis


 79. Am Abend dufet alles,
  was man gepflanzt hat,
  am lieblichsten
  s’ avonds geurt alles,
  wat men geplant heeft,
  het heerlijkst
  Leisewitz


 80. Al’ta ala’tis pa’tent
  Voor wie vleugels heeft
  Staat de hoogte open


 81. A’ve pi’a a’nima!
  Vaarwel, vrome ziel!
  (groet aan de doden)


 82. Da die Gotter menschlicher,
  Noch ware, Waren Menschen g”ottlicher
  Schiller


 83. mors ja’nua vi’tae
  de dood is de poort tot het leven
  Barnard


 84. Ein unn”utz Leben ist ein fr”uher Tod.
  Een nutteloos leven is een vroege dood.
  Goethe


 85. exstin’ctus ama’bitur i’dem.
  als hij eenmaal dood is, dan zal men van hem houden


 86. Much ado about nothing
  Veel drukte om niets
  Shakespeare


 87. Mul’tis il’le bonis’ fle’bilis oc’cidit, Nul’li flebilior’ quam tibi.
  Hij is dood, wordt betreurd door veel mensen,
  maar door niemand meer dan door mij.


 88. Waar je ook op aarde
  ter wereld kwam, ergens
  op deze planeet, eens
  in onbekende jaren
  moet er van je gehouden zijn
  waren er mensen die je kenden
  voor je zorgden, waarop
  je kon bouwen en zij op jou
  hebben ze je uitgezwaaid
  met goede raad overladen
  of vertrok je met stille trom
  omdat er niemand meer was?
  weet je, ik kan niet geloven
  dat er nergens op deze globe
  er iemand is die aan je denkt
  zich je herinnert en je mist
  dra zal de grond je bedekken
  neemt de planeet je in haar op
  zoals ze doet met wat ze gaf
  En ze zal je gedenken.
  Bart FM Droog
  (naar aanleiding van een onbekende dode)


 89. Ne derelin’quas me, Do’mine.
  Verlaat mij niet
  Psalm 37, 22


 90. Noch sind die Tage der Rosen
  Nog is het tijd dat de rozen bloeien
  Malmann


 91. All that lives must die Passing through nature to eternity.
  Alles wat leeft moet sterven, gaande door het natuurlijk bestaan tot de eeuwigheid
  Shakespeare


 92. En hoor toe op de dag dat de Roeper vanaf een nabije plaats
  tot het Jongste Gericht zal oproepen.
  Op die dag horen zij (alle schepselen) de angstkreet met de waarheid:
  Dat is de dag van de opstanding.
  Soera 50,41 – 42


 93. Vrij en hoog als de open hemel
  Is het leven dat de grenzeloze leidt
  Paddajja Suta


 94. Als het morgen is,
  bedenk dan dat gij misschien de avond niet bereiken zult
  En als het avond geworden is,
  durf u dan de dag van morgen niet te beloven.
  Wees dus altijd bereid en leef zo,
  dat de dood u nooit onvoorbereid vindt.
  Thomas ‘a Kempis


 95. De dood maakt een ieder mens even groot,
  Maar de tijd maakt de meesten weer klein.
  Max Pam


 96. Aut vin’cere, aut mo’ri
  Overwinnen of sterven


 97. Di’vae memo’riae
  zaliger gedachtenis


 98. Di melio’ra
  Mogen de goden iets beters schenken


 99. Wat is mijn nalatenschap?
  De bloesems in de lente,
  de koekoek op de heuvels,
  de bladeren in de herfst.
  Ryokan


 100. Non anno’rum canni’ties est laudan’da sed mo’rum
  Niet de zilveren kleur der jaren is te prijzen, maar die van de waarden
  Ambrosius


 101. ik kom alleen.
  Ik sterf alleen.
  Daartus sen ben ik dag en nacht alleen.
  Sengai


 102. not dead, but gone before
  niet dood maar voorgegaan
  S. Rogers


 103. Wie leeft: een vreemdeling is hij steeds op reis,
  En pas in de dood heeft hij de weg naar huis gevonden.
  De hele wereld is slechts een herberg;
  Eeuwen heeft alleen de stof verbonden.
  Li Bai


 104. no tre nature est dans le mouvement: le respons entier est la mort
  onze natuur ligt in beweging, volmaakte rust is dood
  Pascal


 105. Dic cur hic
  Gedenk uw bestemming


 106. Waarlijk, de zondaars zullen eeuwig
  in de straf van de hel verblijven:
  Ze zal voor hen niet verzacht worden
  en zij zullen in haar door vertwijfeling worden gegrepen.
  Niet wij deden hun onrecht,
  maar zij zelf deden (zichzelf) onrecht.
  En zij zullen roepen: “O M^alik, laat je Heer een einde aan ons maken!”
  Hij zal zeggen: “Jullie moeten blijven.”
  Soera 43, 74 – 77


 107. Wat is dan de mens, dat U acht op hem slaat,
  Het mensenkind, dat U hem aanziet.
  En toch gaf u hem haast goddelijke staat:
  met waardigheid en met schoonheid hebt u
  hem gekroond.
  Psalm 8, 5-6


 108. En als ik dood ben, huil maar niet.
  Ik ben niet echt dood moet je weten.
  ’t Is maar mijn lichaam dat ik achterliet.
  Dood ben ik pas als jij mij bent vergeten.
  Bram Vermeulen


 109. Fac’tum abiit’; monumen’ta manent’
  De daad is voorbijgegaan; het teken ervan blijft


 110. Nur allein der Mensch’ / vermag das Unm”ogliche
  Alleen de mens is tot het onmogelijke in staat
  Goethe


 111. O Gott, das Leben ist doch schön!
  O God, wat is het leven toch bijzonder mooi!
  Schiller


 112. Om’nia va’nitas
  Alles is ijdelheid
  Prediker 1, 2


 113. Nee, ik ben niet ver,
  juist aan de andere kant van de weg.
  Zie je, alles is goed.
  Je zult mijn hart opnieuw ontdekken
  en er de tederheid terugvinden.
  Dus, droog je tranen en ween niet
  als je van me houdt.
  Augustinus


 114. Gij liet mijn hart U toebehoren
  en liet mij door de wereld gaan
  met open ogen, open oren
  0m al uw tekens te verstaan.
  Zo was het aardse leven goed,
  0mdat de hemel mij begroet.
  Gezang 479,4


 115. Ha”nde lasst von allem Tun,
  Stim vergiss du alles Denken,
  Alle meine Sinne nun
  Wollen sich in Schlummer senken.
  Herman Hesse


 116. Ons leven
  droom of realiteit?
  Zonder te weten
  wat realiteit is of droom,
  ben ik en ben dan weer niet.
  Ono-no Komachi


 117. Ter’ra e’ditus ter’rae red’deris
  Uit de aarde voortgekomen,
  gij zult aan de aarde teruggegeven worden
  naar Genesis 3,19


 118. Nooit was ik zelve niet,
  Noch gij, noch alle vorsten dezer aarde;
  Noch zullen wij hierna ooit eindigen te zijn.
  Bhagavad – Gita


 119. in duister wordt het geboren
  in duisternis gaat het verloren
  daartussen – even – een klein streepje licht
  het schijnt nu eenmaal zo te horen
  J.C. van Schagen


 120. Wie verstandig is, houdt van een kort leven;
  Alleen de sukkel wil de eeuwigheid.
  Wie bot van geest is, is rijk aan goud en schatten;
  Een kerel die een helder hoofd heeft,
  Bezit geen duit.
  Han-shan


 121. O nacht die mij geleid hebt!
  O nacht, mij liever dan ochtendgloren!
  O nacht die hebt verenigd
  Beminde met beminde,
  beminde, opgegaan in de beminde!
  Johannes van het Kruis


 122. Hoe vaak nog zal zich dit vernieuwen,
  dat avond duistert, ochtend blauwt?
  Ik heb al lang mijn leven
  aan de grote leegte toevertrouwd.
  Ik kwam tevoorschijn, heb het nooit gewild;
  mooi was het huiswaarts te keren.
  De wolken wit: zo gelijk aan de mens
  die naar de wolken kijkt.
  Su Shi


 123. vi’vitur par’vo be’ne
  met weinig gelukkig zijn


 124. Ul’tima for’sam
  Wellicht uw laatste moment
  (opschrift op een uurwerk)


 

Rouwgedicht
Onlangs overleed een van mijn zwagers, een man die met zijn gezin al bijna vijftig jaar in Canada
woonde. Hij was een van die Nederlandse emigranten die daar met keihard werken een
succesvol bestaan hadden opgebouwd. Af en toe kwam hij naar Nederland, waar hij kon vaststellen
dat wij het hier ook goed hadden, zo goed dat zijn vertrek naar Canada misschien niet eens nodig was
geweest. Maar hij was te praktisch van natuur omdaar lang bij stil te staan.
We besloten een overlijdensadvertentie te plaatsen in de krant van de streek waar hij was opgegroeid.
Wist iemand misschien nog een passend gedicht voor die advertentie? Gemakkelijker gevraagd dan
gedaan. Ik zocht tevergeefs in de poëzie van Jan Gresshof, die naar Zuid-Afrika emigreerde. Toen
kwam ik bij Koos Schuur terecht, de Groninger dichter die in de jaren vijftig naar Australië
verhuisde. Bij hem vond ik deze schrijnende regels:

zijn nog de straten nat in holland als het regent?
vanavond rijdt weer de lange pullman
van heimwee richtingloos en stuurloos
over de rode vlakten door alle seinen

Mooi, maar had mijn zwager wel zoveel heimwee gehad? Dat wisten we niet zeker. Verworpen dus.
Ik kwam er niet uit en wendde me toen maar tot de dichters die lekker thuis waren gebleven.
Voorwaarde was wel dat het uitgekozen gedicht niet afgekloven mocht zijn in het nationale
rouwadvertentiewezen. Zo belande ik bij J.C. van Schagen, een weinig bekende dichter.
Bij hem vond

ik:

In duisternis wordt het geboren
In duisternis gaat het verloren
daartussen – even – een klein streepje licht
het schijnt nu eenmaal zo te horen

In heel zijn onthechtheid een pakkend gedichtje, maar wel erg droefgeestig. Dan toch maar Vasalis?
Maar niet weer over de pijn van het ‘afgesneden zijn’. Misschien iets uit haar postuum verschenen
bundel De oude kustlijn? Dat was nog niet zo ontdekt. Ja! Daar was het: Sub finem.

En nu nog maar alleen
het lichaam los te laten
de liefste en de kinderen te laten gaan
alleen nog maar het sterke licht
het rode, zuivere van de late zon
te zien,, te volgen – en de eigen weg te gaan.
Het werd, het was, het is gedaan.

Voldaan liet ik het gedicht in de advertentie opnemen. De ontnuchtering kwam de daaropvolgende weken. Toen ik erop ging letten, merkte ik dat Sub finem al is uitgegroeid tot een nieuw klassiek rouwgedicht’ Je ziet het steeds vaker opduiken. Collega Bob Fromme van Het Parool
beschreef hoe hij iemand aan het einde van een seculiere rouwdienst hoorde voorlezen.
Bovendien bleek Sub finem in de ogen van de gelovige mensen een onprettige slotregel te
hebben. “Het is gedaan” , zeiden enkele familieleden, “hoezo? Voor ons is het helemaal niet
gedaan als je dood bent.” En onze dierbare overledene was immers ook een religieus mens
geweest?
Dat was waar. Maar rode zon, probeerde ik nog, is dat niet duidelijk een metafysisch symbool? Ik werd
meewarig aangehoord. Sindsdien geloof ik dat je maar beter zonder poëzie kunt worden begraven.

Frits Abrahams
(NRC Handelsblad, 24 januari 2003)

Hierboven staan 122 teksten die te maken hebben met de dood. We hadden ook kunnen kiezen voor
99 of 101 teksten, maar het er zijn uiteindelijk 122 geworden, want Jeanne Louise Calment, een
Franse vrouw, zij werd 122 jaar! (1875 – 1997). Zij is recordhoudster, en wanneer dit record gebroken
wordt, vullen we de teksten aan!
De belangrijkste reden dat we een aantal teksten bijeengesprokkeld hebben is: men heeft in de regel
naar aanleiding van een stervensgeval behoefte aan een tekst. Ook zijn er andere mogelijkheden, die
te vinden zijn in het boek de Vleugels van de Tijd.
In de Vleugels van de Tijd kunt u meer lezen over de dood (bladzijde 104 – 107) en met de
onderstaande teksten zijn verschillende werkvormen mogelijk: associatie (blz. 150), begrippenparen
maken (blz. 150), dagkaart maken (blz. 153), kringgesprek (blz. 159), meditatie (blz. 162), voorlezen
(blz. 173), vragen stellen (blz. 173), woordspelletjes (blz. 174) en tot slot kunt u deze teksten ook
gebruiken in uw persoonlijke situatie : zie Frits Abrahams.
Bij de keuze van de onderstaande teksten hebben we niet volgens bepaalde criteria gewerkt. De
teksten vonden we in kranten (en ons viel op, met Frits Abrahams, dat Sub Finem vaak wordt
gebruikt). Ook vonden we teksten in tijdschriften, en werden ze ons aangereikt.
Januari 2003 Gedichten en teksten over ouderdom, sterven en dood
© Stichting Echelon

We zouden het heel sportief vinden als u zorgvuldig met deze uitgave omgaat. Want deze uitgave blijft
eigendom van Stichting Echelon. Het is tot stand gekomen door medewerking van velen die zich
betrokken voelen tot de uitgangspunten en de werkwijze van de Stichting.
Deze uitgave is mogelijk dankzij de donaties van de gebruikers!
Vindt U het belangrijk dat er meerdere uitgaven komen, dan is een donatie van u van harte welkom.
U kunt bijvoorbeeld 10 Euro storten op gironummer 5785 969 ten name van Stichting Echelon te
Amsterdam onder vermelding van donatie modules website!

Hartelijk dank!