Wat moet ik allemaal regelen na de uitvaart?

Geplaatst op

Als een dierbare wegvalt, moet er door de nabestaanden een flink aantal zaken geregeld worden. Om te beginnen is daar natuurlijk de uitvaart met een aantal zaken daaromheen, maar daarmee houdt het regelen niet op. Eigenlijk begint het dan pas, want over zaken, zoals de erfenis, belastingen, bankrekeningen en bijvoorbeeld de woning, zullen allemaal afspraken gemaakt moeten worden. Niet iedereen is zich hiervan bewust. Bij Arabesque uitvaartverzorging willen we u, in samenwerking met het Nabestaandenloket, zo goed mogelijk ondersteunen bij alle zaken die nog geregeld moeten worden na een uitvaart. Aan de hand van onder meer een gerichte actielijst, helpen we u op weg, zodat u in deze moeilijke tijd met de juiste dingen geholpen wordt.

Wat zijn zoal zaken die geregeld moeten worden?

Bankrekening(en)

Als een overledene een of meer bankrekeningen op eigen naam had, dan zal de bank deze rekeningen niet zondermeer vrijgeven aan de nabestaanden. De rekening(en) worden geblokkeerd en een deblokkade moet meestal worden aangevraagd via de nabestaandendesk van de bank. Om toestemming te krijgen, moeten diverse formulieren worden ingevuld en hiermee is behoorlijk wat tijd gemoeid.

Een erfenis

Nadat iemand is overleden, krijgen nabestaanden altijd te maken met een nalatenschap (erfenis). Dit kan een woning zijn met inboedel, maar ook geld of andere goederen. Als er in een testament beschreven is, wie waar recht op heeft, dan wordt de verdeling geregeld door de notaris. Nabestaanden zullen dan de erfenis moeten aanvaarden of verwerpen. Let op; bij het aanvaarden van een erfenis zijn eventuele schulden inbegrepen. Is er geen testament, dan verloopt het erven volgens het erfrecht, zoals dat in de wet is vastgelegd.

Belastingen

Een overlijden wordt altijd gemeld bij de gemeente waarin de dierbare woonachtig was. De gemeente, op zijn beurt, geeft het overlijden weer door aan verschillende instanties, waaronder de Belastingdienst. Als de Belastingdienst vervolgens verwacht dat er een erfenis zal zijn, stuurt zij een aangifte erfbelasting naar de nabestaanden.

Voor vragen over zaken die na een uitvaart geregeld moeten worden, kunt u terecht bij Arabesque uitvaartverzorging.